Met de VZW Venna willen wij Natalie het plekje geven dat ze altijd al had en nog steeds verdient: in het hart van velen. We willen haar fysieke afwezigheid betekenis geven en haar net daardoor vanuit grenzeloze liefde in (ons) leven houden. Onze liefde en verbondenheid eindigt nooit, ze veranderen alleen van vorm

 

Met VZW Venna willen wij een ontmoetingsplek creëren voor iedereen die te maken kreeg met een verlies. Een plek waar je je gezien en gehoord mag voelen in alle kwetsbaarheid en waar we samen vanuit verbinding ruimte kunnen bieden aan ons gemis.

 

Met VZW Venna willen wij een breed netwerk van hulpverleners creëren met één gezamenlijk doel: zoveel mogelijk mensen een houvast bieden met respect voor en vertrekkende vanuit hun unieke rouwproces.  Dit willen we doen door een zo breed mogelijk kader te voorzien, een kader waarbinnen uiteraard de bestaande gezondheidszorg een plek krijgt, maar ook de wegen buiten het gangbare circuit opent. Binnen ons eigen rouwproces vonden wij de heling in het ervaren dat het leven niet stopt na de fysieke dood. De communicatie met de Zielenwereld via een medium heeft ons zoveel kracht gebracht. Met de VZW Venna willen we ook in deze richting de nodige wegwijzers bieden.

Aangezien de ziekteverzekering hierin niet tussenkomt willen wij met de VZW een financiële tegemoetkoming geven aan diegene die ook te maken hebben met een verlies.