VZW VENNA 

Bij een verlies is er altijd dat enorm verdriet, de leegte die achterblijft, de vele vragen zonder antwoord, de enige oplossing die je wil is niet mogelijk. Ook wij zijn niet gespaard gebleven van dit onmenselijk leed. Het hoofddoel van de vzw is om mensen en/of kinderen die ook geconfronteerd worden met zo een verlies dat we in eerste instantie naar deze mensen gaan luisteren prive of eventueel tijdens onze praatavonden, elkaars ervaringen, gelijke herkenningspunten delen is al een grote stap in je verwerking, je niet alleen voelen. Maar ook heel belangrijk voor ons Venna is dat we een financiële steun geven aan diegene die niet zo welgesteld zijn zodat ook zij de professionele hulp van onze medewerkers kunnen inschakelen in de verwerking van hun verdriet.

Indien jij diegene bent die deze hulp nodig heeft of iemand kent in deze situatie kan je ons altijd contacteren via mail, telefoon of sms, samen gaan we dan bekijken wat voor jouw de beste oplossing is, deze is voor iedereen anders en heel persoonlijk.

De vzw is nog vrij jong, maar ik ben er van overtuigd dat we samen met de vrijwilligers, onze medewerkers en jullie er een succesverhaal van kunnen maken. Succes is hier voor mij niet op zijn plaats, dat woord past voorlopig niet meer in ons leven, maar laten we samen een team vormen om zoveel mogelijk mensen bij te staan in hun verdriet. 

Aan de praatavonden zijn we nog aan het werk om deze in te richten maar laat je vooral niet tegen houden om al in te schrijven, ik weet niet iedereen doet graag zijn verhaal maar gewoon luisteren kan soms ook al helend werken.

 

Met VZW Venna willen wij een ontmoetingsplek creëren voor iedereen die te maken kreeg met een onerwacht verlies. Een plek waar je je gezien en gehoord mag voelen in alle kwetsbaarheid en waar we samen vanuit verbinding ruimte kunnen bieden aan ons gemis.

 

Met VZW Venna willen wij een breed netwerk van hulpverleners creëren met één gezamenlijk doel: zoveel mogelijk mensen een houvast bieden met respect voor en vertrekkende vanuit hun unieke rouwproces.  Dit willen we doen door een zo breed mogelijk kader te voorzien, een kader waarbinnen uiteraard de bestaande gezondheidszorg een plek krijgt, maar ook de wegen buiten het gangbare circuit opent. Binnen ons eigen rouwproces vonden wij de heling in het ervaren dat het leven niet stopt na de fysieke dood. De communicatie met de Zielenwereld via een medium heeft ons zoveel kracht gebracht. Met de VZW Venna willen we ook in deze richting de nodige wegwijzers bieden

 

Wij danken onze sponsors voor hun steun!